Adam Kostrzewa - Od ośmiu lat zajmuję się badaniami naukowymi i doradztwem przemysłowym w zakresie elektroniki motoryzacyjnej, a w szczególności systemów wbudowanych pracujących w czasie rzeczywistym do zastosowań mogących mieć krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników. W wolnym czasie jestem entuzjastą bezpieczeństwa danych. Szczególnie interesujące są dla mnie sprzętowe aspekty implementacji obwodów elektrycznych i produkcji krzemu. Metody i narzędzia używane do tych zadań nie są aż tak dostępne i dokładnie przetestowane jak oprogramowanie dlatego też stanowią interesującą dziedzinę do badań i eksperymentów. Ukończyłem podwójne studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Berlińskiej, gdzie opracowałem oparty na otwartym oprogramowaniu, atak na interfejs GSM.

Tematy poruszane na blogu:

  • konstrukcja sprzętowa (VHDL, Verilog, systemVerilog)
  • konstrukcja VLSI (produkcja krzemu, produkcja układów scalonych)
  • programowanie niskopoziomowe (asm)
  • systemy operacyjne (programowanie jądra, sterowniki)
  • bezpieczeństwo układów i systemów wbudowanych
  • bezpieczeństwo w sieciach GSM

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące prezentowanej treści, zachęcam do pozostawienia komentarza lub kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Artykuły, publikacje, prelekcje i inne aktywności:

  • Confidence 2018, Kraków - Who and why should fear HW trojans? Pobierz plik
  • PWNing 2017, Warszawa - CPU BACKDOOR – CZYLI PO CO WYWAŻAĆ OTWARTE DRZWI? Pobierz plik
  • Masther Thesis - Development of a man in the middle attack on the GSM Um-Interface Pobierz plik

Artykuły na portalu ZaufanaTrzeciaStrona